Hidroneteges Ponts

2016 - Identitat corporativa

Creació de la identitat corporativa per a la nova marca Hidroneteges Ponts.

Hidroneteges Ponts és una empresa dedicada a la neteja integral a alta pressió. Està especialitzada en la neteja de granges, però també realitza treballs de sorrejat de façanes, neteja de grafitis, mobiliari urbà, etc.

Es demanava un logotip divertit que cridés l’atenció, i una il·lustració d’un porquet per a la furgoneta. La il·lustració final del vehicle va ser a càrrec de Jordi Alcaraz.

CLIENT: Hidroneteges Ponts