Reestyling Seberlogístics

2016 - Reestyling de logotip i retolació

Seberlogístics és una empresa de transport internacional especialitzada en les mercaderies de gran volum. Per tal de millorar la llegibilitat del logotip i l’adaptació d’aquest en els diferents formats de vehicles de la flota, s’ha realitzat un reestyling del logotip anterior.

Per no trencar radicalment amb el logotip anterior, s’ha mantingut la lletra “S” dins d’un element circular però aquest cop simplificat al màxim, un cercle perfecte que fa referència directa a les rodes dels camions, un dels elements més importants del transport. D’aquesta manera la “S” continua fent la funció de símbol independent característic de la marca.

Per tal de millorar la llegibilitat del logotip, s’han igualat les mesures de la lletra “S” amb les mesures de la resta del nom de la marca i s’ha pujat la paraula “logístics” al costat de “seber”, emfatitzant així el nom complet de l’empresa.

CLIENT: Seberlogístics